Desambiguátor

Zde můžete testovat celý proces desambiguace od morfologie až po závěrečné úpravy.

Vstupní věta:

pracuji s

 

Znovu naládovat LEX_1byte:
hanka   jelinek   milena   niki
LEX_1byte

Znovu naládovat:
frazémy  
premorfo   postmorfo   postdesambvid