Desambiguátor

Zde můžete testovat celý proces desambiguace od morfologie až po závěrečné úpravy.

Vstupní věta:

pracuji s

 

Znovu naládovat LEX_ucs2:
hanka   jelinek   milena   niki
LEX_ucs2

Znovu naládovat: Reset
frazémy   negr_kolokace  
premorfo   postmorfo   postdesambvid