Devulgarizátor


Zbývá vám znaků.

Tato aplikace učeše váš projev tak, aby obstál ve společnosti. Všechny nevhodné výrazy budou nahrazeny vhodnými, koncovky budou zespisovněny.

Zkuste tyto věty:

moc dobrej přítel a tajnej vobdivovatel
pokavaď nemám možnost vědět, co nejni dobrý
Jestli něco votiskneš, dám tě k soudu, vyhrožuje mi a já při pohledu na kyblík
Vo veliteli voperace, kerej by v sobotu voslavil kulatý devadesátiny, se teď v poslední době hovořilo vopravdu hodně


pracuji s

verbose (ukaž detaily zpracování)