Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
akces:akces [2020/12/18 18:47]
rosen [Poděkování]
akces:akces [2021/10/25 14:53]
rosen [Czech as a Second Language (CzeSL)]
Řádek 1: Řádek 1:
 +<ifvar lang=en>
 +
 +====== The AKCES corpus ======
 +
 +======= AKCES - acquisition corpora of Czech =======
 +
 +<WRAP right 20%>
 +[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=cs|Česká verze]]
 +</​WRAP>​
 +
 +  * See also [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES - Acquisition Corpora of the Czech Language]] and [[http://​www.c2j.cz|Investments in the development of education in the field of Czech as a foreign language]]
 +  * Financial support since 2009 from multiple sources, see [[akces:​funding|funding]]
 +  * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Corpora available in the TEITOK environment on the ÚTKL server]]
 + 
 +
 +
 +===== Parts of the AKCES project =====
 +
 +==== Czech as a Second Language (CzeSL) ====
 +
 +  * See [[czesl:​CZESL|CzeSL]]
 +
 +==== Czech as the first language ====
 +
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] - corpus of transcripts of speech of teachers and pupils during teaching in the KonText search engine, available for download as [[https: // lindat. mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]]
 +  * ROMi 2013 - a set of written speeches of pupils using the Romani ethnolect of Czech, available for download as [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0 | AKCES 4]]
 +  * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] - recordings and transcripts of speeches of pupils using the Romani ethnolect of Czech at school, available for download and search on server [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]]
 +  * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] - recordings and transcripts of spoken dialogues of 1-4 year old children with an adult
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] - corpus of school written works in search engine Context, available for download as [[http://​hdl.handle.net/​ 11234 / 1-1741 | AKCES 1]]
 +  * Script 2015 - comparative corpus of school written works:
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​teitok-live/​skript2015/​index.php|TEITOK]]
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​kontext-live/​first_form?​corpname=tt_skript2015|KonText]]
 +    * not updated version in the environment [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​emendace/​index.php?​action=home|TEITOK]] on the ÚTKL server
 +
 +
 +===== Acknowledgments =====
 +
 +This work was created with the support of the project "​Creativity and adaptability as a prerequisite for Europe'​s success in an interconnected world",​ reg. No .: CZ.02.1.01 / 0.0 / 0.0 / 16_019 / 0000734, funded by the European Regional Development Fund.
 +
 +<​else>​
 +
 {{ :​czesl:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​600 |}} {{ :​czesl:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​600 |}}
  
 ======= AKCES – akviziční korpusy češtiny ======= ======= AKCES – akviziční korpusy češtiny =======
 +
 +<WRAP right 20%>
 +[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=en|English version]]
 +</​WRAP>​
  
   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​
   * Finanční podpora od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:​funding|funding]] ​   * Finanční podpora od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:​funding|funding]] ​
   * [[skript_man:​Návod k anotaci]] pomocí korpusového nástroje [[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]]   * [[skript_man:​Návod k anotaci]] pomocí korpusového nástroje [[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]]
 +  * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Korpusy dostupné v prostředí TEITOK na serveru ÚTKL]]
    
 +
  
 ===== Části projektu AKCES ===== ===== Části projektu AKCES =====
Řádek 17: Řádek 64:
  
   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]]   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]]
-  * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0|AKCES 4]] – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení+  * ROMi 2013 – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení jako [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0|AKCES 4]]
   * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] – nahrávky a přepisy projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny ve škole, dostupné ke stažení a hledání na serveru [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]]   * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] – nahrávky a přepisy projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny ve škole, dostupné ke stažení a hledání na serveru [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]]
   * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým   * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým
   * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako [[http://​hdl.handle.net/​11234/​1-1741|AKCES 1]]    * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako [[http://​hdl.handle.net/​11234/​1-1741|AKCES 1]] 
   * Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací: ​   * Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací: ​
-    * na serveru ÚTKL v prostředí [[http://utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​emendace/index.php?​action=home|TEITOK]]  +    * v prostředí [[http://lindat.mff.cuni.cz/services/teitok-live/skript2015/​index.php|TEITOK]] 
-    * na serveru LINDAT ​v prostředí [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​teitok/skript2015/​index.php?action=home|TEITOK]] a  ​[[https://lindat.mff.cuni.cz/services/kontext-staging/staging/​first_form?corpname=tt_skript2015&​usesubcorp=|KonText]]+    * v prostředí [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​kontext-live/first_form?corpname=tt_skript2015|KonText]] 
 +    * neaktualizovaná verze v prostředí ​[[http://utkl.ff.cuni.cz/teitok/emendace/index.php?action=home|TEITOK]] na serveru ÚTKL  ​
  
  
Řádek 29: Řádek 77:
  
 Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_019/​0000734,​ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato práce vznikla za podpory projektu „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_019/​0000734,​ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 +
 +</​ifvar>​
  
  

QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)