Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
akces:akces [2021/10/25 14:38]
rosen [AKCES – akviziční korpusy češtiny]
akces:akces [2023/02/16 15:25] (aktuální)
rosen [AKCES – akviziční korpusy češtiny]
Řádek 1: Řádek 1:
 <ifvar lang=en> <ifvar lang=en>
  
-====== ​Corpus ​AKCES ======+{{ :​czesl:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​600 |}} 
 + 
 +====== ​The AKCES corpus ​====== 
 + 
 +======= AKCES - acquisition corpora of Czech ======= 
 + 
 +<WRAP right 20%> 
 +[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=cs|Česká verze]] 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +  * See also [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES - Acquisition Corpora of the Czech Language]] and [[http://​www.c2j.cz|Investments in the development of education in the field of Czech as a foreign language]] 
 +  * Financial support since 2009 from multiple sources, see [[akces:​funding|funding]] 
 +  * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Corpora available in the TEITOK environment on the ÚTKL server]] 
 +  
 + 
 + 
 +===== Parts of the AKCES project ===== 
 + 
 +==== Czech as a Second Language (CzeSL) ==== 
 + 
 +  * See [[czesl:​CZESL|CzeSL]] 
 + 
 +==== Czech as the first language ==== 
 + 
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​schola2010|Schola 2010]] - transcripts of classroom conversation between teachers and pupils, available in the KonText search engine, available for download as [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-0023-3FBB-3|AKCES 2 ver. 2]] 
 +  * ROMi 2013 - essays of pupils using the Romani ethnolect of Czech, available for download as [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11858/​00-097C-0000-000C-2293-0 | AKCES 4]] 
 +  * [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​repository/​xmlui/​handle/​11234/​1-160|ROMi 1.0]] - recordings and transcripts of conversation with pupils using the Romani ethnolect of Czech at school, available for download and search on: [[https://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​dialogy.org/#​|LINDAT]] 
 +  * [[https://​childes.talkbank.org/​access/​Slavic/​Czech/​Chroma-protect/​Chroma.html|EarlyFamily 2018]] - recordings and transcripts of spoken dialogues of 1-4 year old children with an adult 
 +  * [[https://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​cnk:​skript2012|Skript 2012]] - corpus of essays in the search engine KonText, available for download as [[http://​hdl.handle.net/​ 11234 / 1-1741 | AKCES 1]] 
 +  * Script 2015 - comparative corpus of school essays: 
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​teitok-live/​skript2015/​index.php|TEITOK]] 
 +    * in the environment [[http://​lindat.mff.cuni.cz/​services/​kontext-live/​first_form?​corpname=tt_skript2015|KonText]] 
 +    * not updated version in the environment [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​emendace/​index.php?​action=home|TEITOK]] on the ÚTKL server 
 + 
 + 
 +===== Acknowledgments ​=====
  
-English text.+This work was supported by the project "​Creativity and adaptability as a prerequisite for Europe'​s success in an interconnected world",​ reg. No.: CZ.02.1.01/​0.0/​0.0/​16_019/​0000734,​ funded by the European Regional Development Fund.
  
 <​else>​ <​else>​
Řádek 9: Řádek 44:
 {{ :​czesl:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​600 |}} {{ :​czesl:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​600 |}}
  
-======AKCES – akviziční korpusy češtiny =======+====== ​Korpus ​AKCES ======
  
-<WRAP right 20%> 
-[[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=en|English version]] 
-</​WRAP>​ 
  
 +======= AKCES – akviziční korpusy češtiny =======
 +
 +  * [[this>​doku.php?​id=akces:​akces&​lang=en|English version]]
   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​   * Viz též [[http://​akces.ff.cuni.cz|AKCES – Akviziční korpusy českého jazyka]] a [[http://​www.c2j.cz|Investice do rozvoje vzdělávání v oboru čeština jako cizí jazyk]] ​
   * Finanční podpora od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:​funding|funding]] ​   * Finanční podpora od roku 2009 z více zdrojů, viz [[akces:​funding|funding]] ​
   * [[skript_man:​Návod k anotaci]] pomocí korpusového nástroje [[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]]   * [[skript_man:​Návod k anotaci]] pomocí korpusového nástroje [[http://​teitok.corpuswiki.org|TEITOK]]
   * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Korpusy dostupné v prostředí TEITOK na serveru ÚTKL]]   * [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Korpusy dostupné v prostředí TEITOK na serveru ÚTKL]]
- + 
 + 
 + 
 + 
  
  
 ===== Části projektu AKCES ===== ===== Části projektu AKCES =====
 +
  
 ==== Čeština jako druhý jazyk (CzeSL) ==== ==== Čeština jako druhý jazyk (CzeSL) ====

QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)