Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
czesl:czesl [2021/01/14 01:00]
rosen [Available versions]
czesl:czesl [2021/04/06 12:18]
rosen [Available versions]
Řádek 29: Řádek 29:
 ^ CzeSL-MD |  12 |  -- |  -- |  12 |  MD  |  T2  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2018  | ^ CzeSL-MD |  12 |  -- |  -- |  12 |  MD  |  T2  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2018  |
 ^ CzeSL-UD |  10 |  -- |  -- |  10 |  --  |  --  |  M+S  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2018  | ^ CzeSL-UD |  10 |  -- |  -- |  10 |  --  |  --  |  M+S  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2018  |
-^ CzeSL-GEC |  ? |  ? |  -- |  ​20 |  --  |  2T  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2017  |+^ CzeSL-GEC |  ? |  ? |  -- |  ​108 |  --  |  2T  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2017  |
 ^ AKCES-GEC |  336 |  -- |  168 |  504 |  G  |  2T  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2019  | ^ AKCES-GEC |  336 |  -- |  168 |  504 |  G  |  2T  |  --  |  --  |  --  |  --  |  D  |  2019  |
 ^ CzeSL in TEITOK |  299 |  -- |  -- |  299 |  F+I  |  2T+  |  M  |  M  |  M+S  |  yes  |  S  |  2020  | ^ CzeSL in TEITOK |  299 |  -- |  -- |  299 |  F+I  |  2T+  |  M  |  M  |  M+S  |  yes  |  S  |  2020  |
Řádek 91: Řádek 91:
     * Each text with its annotation consists of several related files.     * Each text with its annotation consists of several related files.
     * Some of the texts are independently annotated twice.     * Some of the texts are independently annotated twice.
 +    * Includes also flat version (files named *.vert), see CzeSL-man v2 below.
   * **CzeSL-man v1 searchable**:​   * **CzeSL-man v1 searchable**:​
     * Searchable by KonText: https://​kontext.korpus.cz/​first_form?​corpname=czesl-man     * Searchable by KonText: https://​kontext.korpus.cz/​first_form?​corpname=czesl-man
Řádek 106: Řádek 107:
   * Apart from the error annotation, the content and metadata are the same as in CzeSL-man v1.   * Apart from the error annotation, the content and metadata are the same as in CzeSL-man v1.
   * Linguistic annotation (tags and lemmas) is provided for all tokens at Tier 0 and Tier 2.   * Linguistic annotation (tags and lemmas) is provided for all tokens at Tier 0 and Tier 2.
 +  * Downloadable from https://​bitbucket.org/​czesl/​czesl-man/​ (files named *.vert).
  
 === CzeSL-TH === === CzeSL-TH ===
Řádek 155: Řádek 157:
   * Multi-level concordancer [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​czesl/​selaq.html|SeLaQ]],​ used for basic searching in CzeSL-man   * Multi-level concordancer [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​czesl/​selaq.html|SeLaQ]],​ used for basic searching in CzeSL-man
   * Standard concordancer [[http://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​en:​manualy:​kontext:​index|Manatee/​KonText]],​ used for searching in CzeSL-plain and CzeSL-SGT   * Standard concordancer [[http://​wiki.korpus.cz/​doku.php/​en:​manualy:​kontext:​index|Manatee/​KonText]],​ used for searching in CzeSL-plain and CzeSL-SGT
-  * General corpus tool [[http://beta.clul.ul.pt/​teitok/​site/​|TEITOK]], currently used for building, editing and viewing learner corpora hosted by the Institute of Theoretical and Computational linguistics (see [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Learner corpora at ICTL]])+  * General corpus tool [[http://www.teitok.org|TEITOK]], currently used for building, editing and viewing learner corpora hosted by the Institute of Theoretical and Computational linguistics (see [[http://​utkl.ff.cuni.cz/​teitok/​|Learner corpora at ICTL]])
  
 ===== Bibliography ===== ===== Bibliography =====

QR Code
QR Code czesl:czesl (generated for current page)