Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Both sides next revision
utkl [2013/03/26 08:40]
skoumal [Projekty]
utkl [2019/04/23 14:09]
rosen [Projekty]
Řádek 14: Řádek 14:
   * [[utkl:​treebank:​treebank|Treebank na základě gramatiky]]   * [[utkl:​treebank:​treebank|Treebank na základě gramatiky]]
   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury
-  * [[czesl:​CZESL]] - korpus chybových textů na liberecké univerzitě+  ​* [[akces:​AKCES]] - akviziční korpusy češtiny 
 +  ​* [[czesl:​CZESL]] - žákovské korpusy češtiny nerodilých mluvčích, součást projektu [[akces:​AKCES]]
   * [[utkl:​gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//   * [[utkl:​gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//
   * [[utkl:​pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů   * [[utkl:​pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů
   * [[utkl:​korpus:​Korpus]] - značkování ČNK   * [[utkl:​korpus:​Korpus]] - značkování ČNK
- 

QR Code
QR Code utkl (generated for current page)