Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
utkl [2013/03/26 09:26]
skoumal
utkl [2021/03/27 22:18]
skoumal [Projekty]
Řádek 5: Řádek 5:
  
    * [[utkl:​utkl|Jen pro ÚTKL]]    * [[utkl:​utkl|Jen pro ÚTKL]]
-  * [[utkl:​ebook]] 
  
 ===== Bibliografie ===== ===== Bibliografie =====
Řádek 15: Řádek 14:
   * [[utkl:​treebank:​treebank|Treebank na základě gramatiky]]   * [[utkl:​treebank:​treebank|Treebank na základě gramatiky]]
   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury
-  * [[czesl:​CZESL]] - korpus chybových textů na liberecké univerzitě+  ​* [[akces:​AKCES]] - akviziční korpusy češtiny 
 +  ​* [[czesl:​CZESL]] - žákovské korpusy češtiny nerodilých mluvčích, součást projektu [[akces:​AKCES]]
   * [[utkl:​gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//   * [[utkl:​gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//
   * [[utkl:​pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů   * [[utkl:​pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů
   * [[utkl:​korpus:​Korpus]] - značkování ČNK   * [[utkl:​korpus:​Korpus]] - značkování ČNK
 +  * [[wiki:​user:​skoumal:​tahaky|Taháky pro anotaci]]

QR Code
QR Code utkl (generated for current page)