Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
utkl [2012/11/22 10:40]
skoumal [Projekty]
utkl [2021/03/27 22:18] (aktuální)
skoumal [Projekty]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== ÚTKL ====== ====== ÚTKL ======
 Na tomto místě jsou uloženy stránky projektů řešených v ÚTKL, návody na použití některých programů a jiné užitečné informace. Na tomto místě jsou uloženy stránky projektů řešených v ÚTKL, návody na použití některých programů a jiné užitečné informace.
-===== Úředniny ​===== + 
-   * [[urad:​Dovolená 2012]] +===== Vnitřní záležitosti ÚTKL ===== 
-   * [[urad:​Dovolená 2011]] + 
-   * [[urad:​Utrácení 2010]] +   * [[utkl:utkl|Jen pro ÚTKL]]
-   * [[urad:​Dovolená 2010]] +
-   * [[urad:​Dovolená 2009]] +
-   * [[urad:Utrácení 2009]]+
  
 ===== Bibliografie ===== ===== Bibliografie =====
Řádek 14: Řádek 11:
  
 ===== Projekty ===== ===== Projekty =====
 +
 +  * [[utkl:​treebank:​treebank|Treebank na základě gramatiky]]
   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury   * [[morf:​Nová morfologie]] v rámci Infrastruktury
-  * [[czesl:​CZESL]] - korpus chybových textů na liberecké univerzitě +  ​* [[akces:​AKCES]] - akviziční korpusy češtiny 
-  * [[gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//​ +  ​* [[czesl:​CZESL]] - žákovské korpusy češtiny nerodilých mluvčích, součást projektu [[akces:​AKCES]] 
-  * [[pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů +  * [[utkl:gacr:​GACR09|GACR]] - grant //​Syntaktická anotace českých korpusů//​ 
-  * [[korpus:​Korpus]] - značkování ČNK +  * [[utkl:pravo:​Právníci]] - zpracování právnických textů 
-===== Návody ===== +  * [[utkl:korpus:​Korpus]] - značkování ČNK 
-  * [[admin:​sysadmin:user-conf|Uživatelská konfigurace nového stroje]] +  * [[wiki:user:skoumal:tahaky|Taháky pro anotaci]]
-  * [[navody:Bonito a Fedora 10]] +
-  * [[navody:Příprava korpusu]] +
-  * [[admin:​SysAdmin]] +
-  * [[admin:​Ubuntu]] +
-  * [[admin:​Ubuntu-12|Ubuntu na jakobsonovi]] +
-  * [[admin:​Instalace SW]] +
-  * [[navody:​Instalace morfologie]]+

QR Code
QR Code utkl (generated for current page)