Hledání v korpusu

CQL Query: pomocník | zobrazit | možnosti

V korpusu se hledá tak, že do textového rámečku nahoře zadáte dotaz ve tvaru CQL (Corpus Query Language). Jazyk CQL umožňuje zadávat vlastnosti hledaných slov intutivním způsobem. Např. dotazem

[pos="A.*"] [lemma="dům"] 

najdete všechny tvary slova dům, před kterými stojí adjektivum. O jazyku CQL se dozvíte více zde.

Rozhraní obsahuje také dotazovacího pomocníka, který zadávání jednoduchých dotazů usnadňuje. Po kliknutí na ikonku pomocníka lze dotaz specifikovat a kliknutím na tlačítko dotaz vložit do dotazovacího rámečku CQL. Pak můžete dotaz podle potřeby ručně poopravit  nebo rovnou začít hledat.

Seznam všech dokumentů