Lingvistická teorie a gramatické formalismy
Linguistic Theory and Grammar Formalisms


0/0 2/2 Z, Zk
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK,
Celetná 13, Praha 1

Where and When:
Wednesdays, MFF UK, Malostranské náměstí 25, room S10
9:00-10:30
Starting 20 February

Abstrakt, předpoklady, osnova

Abstract, prerequisites, syllabus

Alexandr Rosen
2023-02-15