Korpus CzeSL – automaticky identifikované chyby

Typ chybyPopis chybyPříklad
Podrobně rozlišené chyby
CK0chybně zaměněné c → k, mimo palatalizaci (c)Atlantic → Atlantik
CK1chybně zaměněné k → c, mimo palatalizaci (k)UNESKO → UNESCO
Cap0chybně použité malé písmoevropě → Evropě; štědrý → Štědrý
Cap1chybně použité velké písmenoStaré → staré; Rodině → rodině
Caron0chyba v diakritice – chybí háčekve → vě; sobe → sobě
Caron1chyba v diakritice – háček navícbřečel → brečel; bratřem → bratrem
DiaEchyba v diakritice – ě → é, popř. é → ěusmévavé → usměvavé; poprvě → poprvé
DiaUchyba v diakritice – ú → ů, popř. ů → únemúžeš → nemůžeš; ůkoly → úkoly
Dtnchyba v psaní  /  / , di / ti / niňikdo → nikdo; ješťerka → ještěrka
EpentE0chyba v epentezi e (chybí e)najdnou → najednou; domček → domeček
EpentE1chyba v epentezi e (chybně e navíc)rozeběhl → rozběhl; účety → účty
EpentJ0chybí j po i před vokálemnapie → napije
EpentJ1chybně vložené j po i před vokálemdijamant → diamant
GH0chybně zaměněné g → h, mimo palatalizaci (g)glavní → hlavní
GH1chybně zaměněné h → g, mimo palatalizaci (h)johurt → jogurt
Gemin0chybně nezdvojené písmenopolostrově → poloostrově
Gemin1chybně zdvojené písmenoessej → esej; professor → profesor
Je0chyba je → ě (chybně ě)ubjehlo → uběhlo; Nejvjetší → Největší
Je1chyba je → ě (chybně je)vjeděl → věděl; vjeci → věci
Metametateze, prohození dvou znakůdobrodružts → dobrodružst; provůdce → průvodce
Mne0chyba mně →  (chybně )zapoměla → zapomněla; nejvýznamějších → nejvýznamnějších
Mne1chyba mně →  (chybně mně, mňe, mňě)mněla → měla; rozumněli → rozuměli
Palat0neprovedená palatalizace (k, g, h, ch)amerikě → Americe; matkě → matce
Palat1nedůvodně (zbytečně) provedená palatalizace (k, g, h, ch)pracovnícem → pracovníkem
ProtJ0chyba v protetickém j (chybí j)sem → jsem; menoval → jmenoval
ProtJ1chyba v protetickém j (chybně j navíc)jse → se; j → 
ProtV0chyba v protetickém v (v chybně na začátku slova)vopravdu → opravdu
Quant0chyba v diakritice – chybí čárka nad vokálemvzpominám → vzpomínám; doufam → doufám
Quant1chyba v diakritice – čárka nad vokálem navíckté → kte; hledát → hledat
Voiced0chybně neznělá – spodoba znělostistratíme → ztratíme; nabítku → nabídku;
Voiced1chybně znělá – spodoba znělostizbalit → sbalit; nigdo → nikdo;
Voicedostatní chyby ve znělostižky → šky; hodili → chodili
VoicedFin0chybně neznělá na konci slovaKdyš → Když; vztach → vztah
VoicedFin1chybně znělá na konci slovapřez → přes; pag → pak
Y0chyba i → y (chybně i)pražskích → pražských; vipije → vypije
Y1chyba i → y (chybně y)hlavným → hlavním; líbyl → líbil
YJ0chybně zaměněné y a j (y)yaké → jaké; yazykem → jazykem
YJ1chybně zaměněné j a y (j)Disnejland → Disneyland
Jiné chyby (blíže nerozlišené), pouze jeden znak
MissCharjiný chybějící znak (chybí jeden znak)protže → protože; oňostroj → ohňostroj
RedunCharjiný přebývající znak (přebývá jeden znak)opratrně → opatrně; zrdcátko → zrcátko
SingChchyba vznikla záměnou jednoho znaku za druhýotevřila → otevřela; vezmíme → vezmeme
Jiné chyby (blíže nerozlišené), více znaků
Prepřesněji neurčená chyba v prefixupoletěla → letěla; potrávíme → trávíme
Pre1prefix navícpoběžela → běžela
Headpřesněji neurčená chyba na začátku slova (ne v prefixu)rustala → stala; žijna → října
Head0chybí část slova na začátkue → je; ě → mě
Head1přebývá část slova na začátkujít → jít
Len0přesněji neurčená chyba, chybné slovo je kratšíestli → jestli
Len1přesněji neurčená chyba, chybné slovo je delšíupolně → úplně
Tailpřesněji neurčená chyba na konci slovaholkamá → holkami; nezajína → nezají
Tail0přesněji neurčená chyba na konci slova, na konci něco chybín → na
Tail1přesněji neurčená chyba na konci slova, na konci něco přebýváve → v
Unspecpodrobněji neurčená chyba kdesi uprostřed slovaprovudkyně → průvodkyně; kreénu → kterému

Alexandr Rosen
Last modified: Fri Jan 28 19:53:17 CET 2022