Korpus CzeSL – automaticky identifikované chyby

Typ chybyPopis chybyPříklad
Podrobně rozlišené chyby
Cap0chybně použité malé písmoevropě/Evropě; štědrý/Štědrý
Cap1chybně použité velké písmenoStaré/staré; Rodině/rodině
Caron0chyba v diakritice – chybí háčekvecí/vě; sobe/sobě
Caron1chyba v diakritice – háček navícbřečel/brečel; bratřem/bratrem
DiaEchyba v diakritice – ě/é, popř. é/ěusmévavé/usměvavé; poprvě/poprvé
DiaUchyba v diakritice – ú/ů, popř. ů/únemúžeš/nemůžeš; ůkoly/úkoly
Dtnchyba v psaní dě/tě/ně, di/ti/niňikdo/nikdo; ješťerka/ještěrka
Quant0chyba v diakritice – chybí čárka nad vokálemvzpominám/vzpomínám; doufam/doufám
Quant1chyba v diakritice – čárka nad vokálem navícktérá/kte; hledát/hledat
Voiced0chybně neznělá / spodoba znělostistratíme/ztratíme; nabítku/nabídku;
Voiced1chybně znělá / spodoba znělostizbalit/sbalit; nigdo/nikdo;
VoicedFin0chybně neznělá na konci slovaKdyš/Když; vztach/vztah
VoicedFin1chybně znělá na konci slovapřez/přes; pag/pak
Voicedostatní chyby ve znělostižky/pěšky; hodili/chodili
Y0chyba i/y (chybně i)pražskích/pražských; vipije/vypije
Y1chyba i/y (chybně y)hlavným/hlavním; líbyl/líbil
YJ0chybně zaměněné y a j (y)yaké/jaké; yazykem/jazykem
CK0chybně zaměněné c/k, mimo palatalizaci (c)Atlantic/Atlantik
Palat0neprovedená palatalizace (k, g, h, ch)amerikě/Americe; matkě/matce
EpentE0chyba v epentezi e (chybí e)najdnou/najednou; domček/domeček
EpentE1chyba v epentezi e (chybně e navíc)rozeběhl/rozběhl; účety/účty
EpentJ0chybí j po i před vokálemnapie/napije
EpentJ1chybně vložené j po i před vokálemdijamant/diamant
Gemin0chybně nezdvojené písmenopolostrově/poloostrově;
Gemin1chybně zdvojené písmenoessej/esej; professor/profesor
Je0chyba je/ě (chybně ě)ubjehlo/uběhlo; Nejvjetší/Největší
Je1chyba je/ě (chybně je)vjeděl/věděl; vjeci/věci
Mne0chyba mně/mě (chybně )zapoměla/zapomněla; nejvýznamějších/nejvýznamnějších
Mne1chyba mně/mě (chybně mně, mňe, mňě)mněla/měla; rozumněli/rozuměli
ProtJ0chyba v protetickém j (chybí j)sem/jsem; menoval/jmenoval
ProtJ1chyba v protetickém j (chybně j navíc)jse/se; jmé/mé
Metametateze, prohození dvou znakůdobrodružtsví/dobrodružst; provůdce/průvodce
Jiné chyby (blíže nerozlišené), pouze jeden znak
MissCharjiný chybějící znak (chybí jeden znak)protže/protože; oňostroj/ohňostroj
RedunCharjiný přebývající znak (přebývá jeden znak)opratrně/opatrně; zrdcátko/zrcátko
SingChchyba vznikla záměnou jednoho znaku za druhýotevřila/otevřela; vezmíme/vezmeme;
Jiné chyby (blíže nerozlišené), více znaků
Prepodrobněji neurčená chyba v prefixupoletěla/letěla; potrávíme/trávíme;
Headpodrobněji neurčená chyba na začátku slova (ne v prefixu)rustala/stala; žijna/října
Tailpodrobněji neurčená chyba na konci slovaholkamá/holkami; nezajína/nezají
Unspecpodrobněji neurčená chyba kdesi uprostřed slovaprovudkyně/průvodkyně; kreénu/kterému

Alexandr Rosen
Last modified: Sun May 25 19:41:16 CEST 2014