Adrian Jan Zasina and Elżbieta Kaczmarska. Infrastructure of the Polish Learner Corpus. A poster presented at the 14th Teaching and Language Corpora conference (TaLC2020) in Perpignan, July 2020, 2020. [ bib | .pdf ]
 
Alexandr Rosen, Jiří Hana, Barbora Hladká, Tomáš Jelínek, Svatava Škodová, and Barbora Štindlová. Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech. Karolinum, Charles University Press, Praha, 2020. [ bib  | http ]
 
Svatava Škodová. Genitivní a lokální vazby sloves v češtině nerodilých mluvčích. 2020. In prep. [ bib ]
 
Svatava Škodová. Sloveso JÍT jako reprezentant pohybové události v prostoru. Studie z aplikované lingvistiky, 11(2), 2020. [ bib ]
 
Adrian Jan Zasina and Svatava Škodová. Konvence a variabilita v užívání prefixů u sloves pohybu nerodilými mluvčími češtiny. In Mieczysław Balowski, editor, Konvence a kreativita v českém jazyce a literatuře, 2-4 September 2019, Cieszyn, Poznań, 2020. Uniwersytet Adama Mickiewicza. In print. [ bib ]
 
Elżbieta Kaczmarska and Gabriela Gawrońska. Specifics of the acquisition of a closely related language in a corpus of Czech produced by Polish learners. Poster presented at the 5th International Learner Corpus Research Conference (LCR2019) in Warsaw, 12–14 September 2019, 2019. [ bib | .pdf ]
 
Jakub Náplava and Milan Straka. Grammatical error correction in low-resource scenarios. In Proceedings of the 5th Workshop on Noisy User-generated Text (W-NUT 2019), pages 346-356, Stroudsburg, PA, USA, 2019. Association for Computational Linguistics. [ bib | http ]
 
Svatava Škodová, Barbora Štindlová, Alexandr Rosen, Tomáš Jelínek, and Barbora Hladká. Příručka k morfologické anotaci češtiny nerodilých mluvčích (A guide for morphological annotation of non-native Czech). Manual, Univerzita Karlova, Praha, 2019. [ bib | DOI | http ]
 
Svatava Škodová, Kateřina Rysová, and Magdaléna Rysová. Comparison of automatic and human evaluation of L2 texts in Czech. Journal of Slavic Languages, pages 93-102, 2019. [ bib | DOI ]
 
Jirka Hana, Filip Hana, Barbora Hladká, and Jana Vitoušová-Alferyová. Annotation guidelines for UD annotation of CzeSL. Technical report, Charles University, Prague, 2018. [ bib | http ]
 
Jirka Hana and Barbora Hladká. Universal Dependencies and non-native Czech. In Dag Haug, Stephan Oepen, Lilja Øvrelid, Marie Candito, and Jan Hajič, editors, Proceedings of the 17th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2018), December 13-14, 2018, Oslo University, Norway, number 155, pages 105-114. Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2018. [ bib | .pdf ]
 
Jirka Hana and Barbora Hladká. Syntactic annotation of a second-language learner corpus. In Proceedings of the International Conference on Bilingual Learning and Teaching, Hong Kong, 2018. The Open University of Hong Kong. [ bib | .pdf ]
 
Maarten Janssen and Alexandr Rosen. Different ways of tagging errors in learner corpora. A talk presented at the 7th conference Grammar and Corpora (GaC 2018) in Paris, November 2018, 2018. [ bib | http ]
 
Antoni Ludwicki and Svatava Škodová. Ty vole jako multifunkční komunikační prostředek v současné češtině (`Ty vole' as a multifunctional communication means in contemporary Czech). Bohemistyka, (3):291-246, 2018. [ bib | .pdf ]
 
Alexandr Rosen. Coping with unruly language: non-standard usage in a corpus. In Eric Fuß, Marek Konopka, Beata Trawinski, and Ulrich H. Waßner, editors, Grammar and Corpora 2016, pages 271-287, Heidelberg, 2018. Heidelberg University Publishing. [ bib | DOI | http ]
 
Svatava Škodová. Sloveso JÍT v zrcadle užití nerodilými mluvčími češtiny (The verb JÍT `to go' as used by non-native speakers of Czech). In Svatava Škodová and Milan Hrdlička, editors, Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha, 2018. [ bib ]
 
Tomáš Jelínek. Errors in inflection in Czech as a second language and their automatic classification. In Kamil Ekštein and Václav Matoušek, editors, Text, Speech, and Dialogue 20th International Conference, TSD 2017, Prague, Czech Republic, August 27-31, 2017, Lecture Notes in Artificial Intelligence series, pages 263-271. Springer International Publishing, 2017. [ bib ]
 
Jakub Náplava. Natural language correction. Master's thesis, Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Praha, 2017. [ bib | http ]
 
Pavel Pečený. Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny [The use of Connectors in the Texts of Non-Native Speakers of Czech]. PhD thesis, Institute of Czech Language and Theory of Communication Faculty of Arts, Charles University, Praha, 2017. [ bib | http ]
 
Alexandr Rosen. Introducing a corpus of non-native Czech with automatic annotation. In Piotr Pezik, Jacek Walinski, and Krzysztof Kosecki, editors, Language, Corpora and Cognition, pages 163-180, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. Peter Lang. [ bib | DOI | .pdf ]
 
Alexandr Rosen. Valency patterns in Czech learner corpora. Prace Filologiczne, LXX:377-397, 2017. [ bib ]
 
Alexandr Rosen. Trying to make a learner corpus user happy: from annotation to search tools. In SWE-CLARIN: Workshop on interoperability of L2 resources and tools, 2017. Presentation. [ bib ]
 
Svatava Škodová. Realizace vybraných komunikačních funkcí v porovnání nerodilých a rodilých mluvčích češtiny. Studie z aplikované lingvistiky, 8:121-135, 2017. [ bib | .pdf ]
 
Alexandr Rosen. Modeling non-standard language. In Eva Hajičová and Igor Boguslavski, editors, Proceedings of the Workshop on Grammar and Lexicon: interactions and interfaces (GramLex), pages 120-131, Osaka, Japan, December 2016. The COLING 2016 Organizing Committee. [ bib | http ]
 
Alexandr Rosen. Building and using corpora of non-native Czech. In Broňa Brejová, editor, Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016), volume 1649 of CEUR Workshop Proceedings, pages 80-87, Bratislava, Slovakia, 2016. Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, CreateSpace Independent Publishing Platform. [ bib | .pdf ]
 
Svatava Škodová, Barbora Štindlová, Jirka Hana, and Alexandr Rosen. Building and annotating corpora of non-native Czech. presentation, ELC UC, Louvain-la-Neuve, 2016. [ bib ]
 
Barbora Štindlová and Alexandr Rosen. Analýza genitivu v jazyce nerodilých mluvčích na základě žákovského korpusu. In VIII. mezinárodní sympozium, Praha, 2016. Ústav bohemistických studií FF UK. Presentation. [ bib ]
 
Ludmila Tydlitátová. Native language identification of L2 speakers of Czech. Master's thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, 2016. [ bib | .pdf ]
 
Martina Vokáčová. Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími. Master's thesis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2016. [ bib | http ]
 
Detmar Meurers. Learner corpora and natural language processing. In Gaëtanelle Gilquin Sylviane Granger and Fanny Meunier, editors, The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research, pages 537-566. Cambridge University Press, 2015. [ bib | .pdf ]
 
Loganathan Ramasamy, Alexandr Rosen, and Pavel Straňák. Improvements to Korektor: A case study with native and non-native Czech. In Jakub Yaghob, editor, ITAT 2015: Information technologies - Applications and Theory / SloNLP 2015, pages 73-80, Prague, 2015. Charles University in Prague. [ bib | .pdf ]
 
Alexandr Rosen. CzeSL-MAN - a corpus of non-native speakers' Czech with manual annotation. Technical report, Charles University in Prague, 2015. [ bib | .pdf ]
 
Barbora Štindlová. K parcelaci gramatiky češtiny pro nerodilé mluvčí. In Martina Švrčinová and Zuzana Vlasáková, editors, Gramatika ve výuce a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince) - Sborník z mezinárodní konference Poděbrady, 23.-24. 6. 2015, pages 198-209, Praha, 2015. Ústav jazykové a odborné přípravy UK. [ bib | http ]
 
Alexandr Rosen, Jirka Hana, Barbora Štindlová, and Anna Feldman. Evaluating and automating the annotation of a learner corpus. Language Resources and Evaluation - Special Issue: Resources for language learning, 48(1):65-92, March 2014. [ bib | DOI | .pdf ]
 
Jirka Hana, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, and Jan Štěpánek. Building a learner corpus. Language Resources and Evaluation, 48(4):741-752, 2014. [ bib | DOI | http ]
 
Andrea Hudousková. Jmenné koncovky v češtině pro cizince - distribuce, frekvence a fonetika. První sonda. In Vladimír Petkevič, Ana Adamovičová, and Václav Cvrček, editors, Radost z jazyků. Sborník k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, volume 20 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 215-230. Nakladatelství Lidové noviny, ÚČNK FF UK, Praha, 2014. [ bib ]
 
Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, Svatava Škodová, and Jirka Hana. Using a cross-classifying taxonomy of non-standard forms to analyze non-native Czech. In SLE 2014 - 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Workshop on Interlanguage Annotation, Poznań, Poland, 2014. Adam Mickiewicz University. [ bib | DOI | http ]
 
Alexandr Rosen. CzeSL-SGT - korpus češtiny nerodilých mluvčích s automaticky provedenou anotací. Technical report, Univerzita Karlova v Praze, 2014. [ bib | .pdf ]
 
Alexandr Rosen. CzeSL-SGT - a corpus of non-native speakers’ Czech with automatic annotation. Technical report, Charles University, 2014. [ bib | .pdf ]
 
Barbora Štindlová, Svatava Škodová, Jirka Hana, and Alexandr Rosen. A learner corpus of Czech: current state and future directions. In Sylviane Granger, Gaëtanelle Gilquin, and Fanny Meunier, editors, Twenty Years of Learner Corpus Research: Looking back, Moving ahead, Corpora and Language in Use - Proceedings 1, Louvain-la-Neuve, September 2013. Presses Universitaires de Louvain. [ bib | .pdf ]
 
Andrea Hudousková. The corpus CzeSL in the service of teaching Czech for foreigners - errors in the use of the pronoun který. In Katarína Gajdošová and Adriána Žáková, editors, Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, page 100–107, Lüdenscheid, Germany, 2013. RAM-Verlag. [ bib | .pdf ]
 
Jaromíra Šindelářová and Svatava Škodová. Čeština jako cílový jazyk, volume I, II. MŠMT, Praha, 2013. [ bib ]
 
Jaromíra Šindelářová and Svatava Škodová. Práce s korpusy ve výuce žáků-cizinců, 2013. [ bib | http ]
 
Svatava Škodová. CzeSL - korpus češtiny nerodilých mluvčích [CzeSL - a Corpus of Non-Native Speakers' Czech]. Korpus - gramatika - axiologie, 8:82-89, 2013. [ bib ]
 
Barbora Štindlová. Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace [A Learner Corpus of Czech and Evaluation of its Error Annotation]. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, 2013. [ bib ]
 
Jiří Svák. Možnosti chybové anotace češtiny nerodilých mluvčích. Master's thesis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2013. Bachelor thesis. [ bib | http ]
 
Michal Richter, Pavel Straňák, and Alexandr Rosen. Korektor - a system for contextual spell-checking and diacritics completion. In Proceedings of COLING 2012: Posters, pages 1019-1028, Mumbai, India, December 2012. The COLING 2012 Organizing Committee. [ bib | http ]
 
Jirka Hana, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, and Petr Jäger. Building a learner corpus. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Mehmet Uğur Doğan, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), pages 3228-3232, Istanbul, Turkey, 2012. European Language Resources Association (ELRA). [ bib | .pdf ]
 
Milan Hrdlička. Jazyková chyba a práce s ní v jazykovém vyučování. In Karel Šebesta and Svatava Škodová, editors, Čeština - cílový jazyk a korpusy, pages 89-108. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec, 2012. [ bib ]
 
Tomáš Jelínek, Barbora Štindlová, Alexandr Rosen, and Jirka Hana. Combining manual and automatic annotation of a learner corpus. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, and Karel Pala, editors, Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Proceedings, pages 127-134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012. [ bib | DOI | http ]
 
Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen, Barbora Štindlová, Tomáš Jelínek, Milena Hnátková, and Petr Jäger. Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Karel Šebesta and Svatava Škodová, editors, Čeština - cílový jazyk a korpusy, chapter 4, pages 61-88. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2012. [ bib | .pdf ]
 
Karel Šebesta. Learner corpora and Czech language. In Ilona Semrádová, editor, Intercultural Inspirations for Language Education. Spaces for understanding., pages 74-89. Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, 2012. [ bib ]
 
Karel Šebesta, Zuzanna Bedřichová, Barbora Štindlová, Milan Hrdlička, Tereza Hrdličková, Jiří Hana, Alexandr Rosen, Vladimír Petkevič, Tomáš Jelínek, Svatava Škodová, Petr Janeš, Kateřina Lundáková, Hana Skoumalová, Klement Šťastný, and Šimon Sládek. AKCES 4, 2012. LINDAT/CLARIAH-CZ digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University. [ bib | http ]
 
Karel Šebesta and Svatava Škodová, editors. Čeština - cílový jazyk a korpusy. Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2012. [ bib | .pdf ]
 
Barbora Štindlová, Alexandr Rosen, Jirka Hana, and Svatava Škodová. CzeSL - an error tagged corpus of Czech as a second language. In Piotr Pęzik, editor, Corpus Data across Languages and Disciplines, volume 28 of Łódź Studies in Language, pages 21-32, Frankfurt am Main, 2012. Peter Lang. [ bib | .pdf ]
 
Barbora Štindlová, Svatava Škodová, Alexandr Rosen, and Jirka Hana. Annotating foreign learners' Czech. In Markéta Ziková and Mojmír Dočekal, editors, Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, pages 205-219, Frankfurt am Main, 2012. Peter Lang. [ bib | .pdf ]
 
Barbora Štindlová and Alexandr Rosen. Návod k anotaci chybového korpusu. [Annotation manual for the CzeSL learner corpus]., 2012. [ bib | DOI | .pdf ]
 
Zuzanna Bedřichová, Karel Šebesta, and Kateřina Šormová. ROMI - první rozsáhlá databanka romského etnolektu češtiny. Lidé města, 13(1), 2011. [ bib | http ]
 
Zuzanna Bedřichová, Karel Šebesta, Svatava Škodová, and Kateřina Šormová. Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CZESL a ROMi [Form and utilization of a corpus of non-native and Romany speakers of Czech: CZESL and ROMi]. In František Čermák, editor, Korpusová lingvistika Praha 2011: 2 - Výzkum a výstavba korpusů, volume 15 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 93-104, Praha, 2011. Ústav Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny. [ bib ]
 
Vladimír Petkevič and Barbora Štindlová. Chybová anotace žákovského korpusu CzeSL. In Z. Hajíčková, editor, Sborník AUČCJ 2011, pages 99-114. AUČCJ, Akropolis, Praha, 2011. [ bib ]
 
Karel Šebesta. Čeština cizinců v korpusu. In Přednášky z 54. běhu LŠSS. Filozofická fakulta UK v Praze, Praha, 2011. [ bib ]
 
Karel Šebesta. Akviziční korpusy. In Patrik Mitter and Zdeňka Menšíková, editors, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem 1.-3. 9. 2010, pages 282-285. PF UJEP, Ústí nad Labem, 2011. [ bib ]
 
Karel Šebesta, Zuzanna Bedřichová, Kateřina Šormová, and Svatava Škodová. Podoba a využití korpusu jinojazyčných a romských mluvčích češtiny: CzeSL a ROMi. In František Čermák, editor, Korpusová lingvistika Praha 2011: 2 - Výzkum a výstavba korpusů., pages 93-104. NLN, Praha, 2011. [ bib | .pdf ]
 
Karel Šebesta and Svatava Škodová. Žákovský korpus a jeho využití pro češtinu jako druhý jazyk. In 20 let vývoje didaktiky cizích jazyků. TUL, Liberec, 2011. [ bib ]
 
Svatava Škodová, Barbora Štindlová, Jirka Hana, and Alexandr Rosen. Víceúrovňová anotace českého žákovského korpusu. In Vladimír Petkevič and Alexandr Rosen, editors, Korpusová lingvistika Praha 2011: 3 - Gramatika a značkování korpusů, volume 16 of Studie z korpusové lingvistiky, pages 208-225, Praha, 2011. Ústav Českého národního korpusu, Nakladatelství Lidové noviny. [ bib | .pdf ]
 
Svatava Škodová and Barbora Štindlová. Žákovské korpusy, CzeSL a čeština jako druhý jazyk. In Sborník vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude - evropské a české vzdělávání. Hradec Králové 21.-25. 3. 2011, pages 664-674, Hradec Králové, 2011. Magnanimitas. [ bib ]
 
Barbora Štindlová. Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny [Evaluation of Error Mark-Up in a Learner Corpus of Czech]. PhD thesis, Charles University, Faculty of Arts, Prague, 2011. [ bib | http ]
 
Barbora Štindlová. Žákovský korpus. Budoucnost pro poznávání akvizice cizího jazyka. In Patrik Mitter and Zdeňka Menšíková, editors, Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, Ústí nad Labem 1.- 3. 9. 2010. PF UJEP, Ústí nad Labem, 2011. [ bib ]
 
Barbora Štindlová. K přepisu textů nerodilých mluvčích češtiny pro potřeby žákovského korpusu. In Sborník z mezinárodního semináře „Informační a komunikační technologie ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince)“ Poděbrady 21.-22. 6. 2011, pages 123-131. ÚJOP UK, Praha, 2011. [ bib ]
 
Barbora Štindlová. Evaluace chybové anotace navržené pro žákovský korpus češtiny. SALi, 2(2):37-60, 2011. [ bib ]
 
Jirka Hana, Alexandr Rosen, Svatava Škodová, and Barbora Štindlová. Error-tagged learner corpus of Czech. In Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, pages 11-19, Uppsala, Sweden, 2010. Association for Computational Linguistics. [ bib | http ]
 
Karel Šebesta. Korpusy češtiny a osvojování jazyka [Corpora of Czech and language acquistion]. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 1:11-34, 2010. [ bib ]
 
Svatava Škodová and Barbora Štindlová. Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In Barbora Štindlová and Jana Čemusová, editors, Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007, pages 55-64. Akropolis, Praha, 2007. [ bib ]

This file was generated by bibtex2html 1.96.