Devulgarizátor

Tato aplikace vznikla na počest významného jubilea prof. Jana Hajiče. Pro svou práci využívá mnoho programů a utilit, které byly původně vytvořeny pro tagování korpusů. Jejich seznam (v pořadí, jak jsou použity), je zde:

premorfo
úpravy textu před morfologickou analýzou. T. Jelínek, M. Hnátková
morfo
morfologická analýza. J. Hajič, H. Skoumalová, J. Hlaváčová
postmorfo
úpravy provedené po morfologii. T. Jelínek, M. Hnátková
rules
povrchově syntaktická pravidla pro zjednoznačnění tagů. P. Květoň, V. Petkevič, T. Jelínek
frazrl
zjednoznačnění tagů na základě identifikace frazémů. M. Hnátková
rulh1
druhé kolo povrchově syntaktických pravidel, navíc s heuristikami. P. Květoň, V. Petkevič, T. Jelínek
morče
stochastický tagger. J. Raab
postdisamb
úpravy po desambiguaci. M. Hnátková
syntéza
morfologická syntéza spisovných tvarů. J. Hajič, P. Květoň
postsynt
závěrečné úpravy, výběr nejvhodnější vygenerované varianty. M. Hnátková, H. Skoumalová

Dohromady to celé poskládala H. Skoumalová

Náměty na zlepšení posílejte na adresu hana.skoumalova@ff.cuni.cz.