Ústav teoretické a komputační lingvistiky

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova


Valid XHTML 1.1! Ověřit CSS!

English

Doktorské studium

Náš ústav je jedním z ústavů, které přijímají doktorandy do studijního programu filologie, oboru matematická lingvistika (7310V). Dalšími pracovišti UK, kde je možné tento obor studovat, je Ústav českého národního korpusu (ÚČNK) na Filozofické fakultě a Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) na Matematicko-fyzikální fakultě.

Předmětem oboru matematická lingvistika je popis jazyka matematickými metodami. Může jít o metody symbolické (algebraické, formální) nebo o využití statistiky, případně o kombinaci těchto metod. Další oblastí matematické lingvistiky je lingvistika korpusová, která se zabývá přípravou a využitím elektronických textových korpusů.

Oblasti zájmu jednotlivých ústavů:

ÚTKL
formální lingvistika, unifikační gramatiky, syntaktická analýza založená na pravidlech, valenční slovníky, paralelní (vícejazyčné) korpusy
ÚČNK
korpusová lingvistika (Český národní korpus)
ÚFAL
statistické metody, závislostní syntaktická analýza, valenční slovníky, syntakticky anotované korpusy, aktuální členění, analýza diskurzu, rozpoznávání řeči

Profil absolventa oboru

Absolvent doktorského studia Matematická lingvistika je vybaven rozsáhlými znalostmi v oblasti počítačového zpracování jazyka: získává především přehled o jazykovědě a možnostech jejího matematického (a speciálně počítačového) zpracování. Novými formálními pohledy a metodami obohacuje své znalosti cizích jazyků a češtiny. Dokáže nalézt uplatnění kdekoli tam, kde se pracuje s počítačovou podobou textů přirozeného jazyka.

Podmínky pro přijetí na obor matematická lingvistika na FF

jsou popsány zde a na fakultní stránce Přijímací řízení.

Na obor matematická lingvistika se mohou hlásit nejen absolventi filozofických a matematických či informatických fakult, ale i absolventi technických vysokých škol se zaměřením na informatiku.

Termín pro podání přihlášek najdete na stránce Přijímací řízení na webu Filozofické fakulty.

Těšíme se na vás!Poslední úprava: 30. 06. 2011 19:13