AKCES – akviziční korpusy češtiny

Části projektu AKCES

CzeSL – čeština jako druhý jazyk

SKRIPT a ROMi – čeština jako první jazyk

  • Skript 2012 – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako AKCES 1
  • Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací:

QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)