Toto je starší verze dokumentu!


AKCES – akviziční korpusy češtiny

Části projektu AKCES

Čeština jako druhý jazyk (CzeSL)

Čeština jako první jazyk (SKRIPT a ROMi)

  • Schola 2010 – korpus přepisů mluvy učitelů a žáků během vyučování ve vyhledávači KonText, dostupný ke stažení jako AKCES 2 ver. 2
  • AKCES 4 – soubor písemných projevů žáků užívajících romský etnolekt češtiny, dostupný ke stažení
  • ROMi 1.0 – nahrávky projevů žáků ve škole a jejich přepisy, dostupné ke stažení a hledání na serveru LINDAT
  • EarlyFamily 2018 – nahrávky a přepisy mluvených dialogů 1–4letých dětí s dospělým
  • Skript 2012 – korpus školních písemných prací ve vyhledávači Kontext, dostupný ke stažení jako AKCES 1
  • Skript 2015 – srovnávací korpus školních písemných prací:

QR Code
QR Code akces:akces (generated for current page)