Bibliografie H. Skoumalové

HNÁTKOVÁ, Milena - JELÍNEK, Tomáš - KOPŘIVOVÁ, Marie. Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, Neuveden (17), 3-22. ISSN 1804-137X.
JELÍNEK, Tomáš - KOPŘIVOVÁ, Marie - PETKEVIČ, Vladimír. Variabilita českých frazémů v úzu. Časopis pro moderní filologii, 2018, 100 (2), 151-175. ISSN 0862-8459.
ROSEN, Alexandr - SKOUMALOVÁ, Hana. No way to have your say out of the frame: specifying valency of multi-word expressions. Prace filologiczne, 2018, Neuveden (LXXII), 301-320. ISSN 0138-0567.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN v7: korpus současné psané češtiny. specializovaná veřejná databáze. 2018.
HNÁTKOVÁ, Milena - PETKEVIČ, Vladimír - SKOUMALOVÁ, Hana. Multiword Expressions in Czech: Between Lexicon and Grammar. In: ZACHAROV, Viktor Pavlovič. Proceedings of the International Conference Corpus Linguistics-2017. 1 vyd. Petrohrad, Rusko: St. Petersburg State University, 2017, s. 36-42. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 2412-9623.
JELÍNEK, Tomáš - HNÁTKOVÁ, Milena - SKOUMALOVÁ, Hana. FicTree : syntakticky anotovaný korpus české beletrie. specializovaná veřejná databáze. 2017.
HNÁTKOVÁ, Milena - JELÍNEK, Tomáš - KOPŘIVOVÁ, Marie. Eye of a needle in a haystack. In: MITKOV, Ruslan. Computational and Corpus-Based Phraseology. 1 vyd. Berlin: Springer, 2017, LNAI 10596, s. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5. ISSN 0302-9743. DOI 10.1007/978-3-319-69805-2_12.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN v6: korpus současné psané češtiny. specializovaná veřejná databáze. 2017.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN v5: korpus současné psané češtiny. specializovaná veřejná databáze. 2017.
SKOUMALOVÁ, Hana. Slovníková pravidla pro využití slovníku VALLEX při tvorbě syntakticky anotovaného korpusu. In: SKWARSKA, Karolína - KACZMARSKA, Elżbieta. Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. 1 vyd. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016, Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 43, s. 131-147. ISBN 978-80-86420-60-8.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN v4: korpus současné psané češtiny. software. 2016.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). 1 vyd. Portorož: ELRA, 2016, s. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
KŘEN, Michal - CVRČEK, Václav - ČAPKA, Tomáš. SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. software. 2015.
PETKEVIČ, Vladimír - ROSEN, Alexandr - SKOUMALOVÁ, Hana. The Grammarian Is Opening a Treebank Account. Prace filologiczne, 2015, neuveden (LXVII), 271-291. ISSN 0138-0567.
PETKEVIČ, Vladimír - SKOUMALOVÁ, Hana. The Utilisation of Valency Dictionaries in Creating a Large Czech Treebank. Prace filologiczne, 2015, neuveden (LXVII), 293-309. ISSN 0138-0567.
JELÍNEK, Tomáš - PETKEVIČ, Vladimír - ROSEN, Alexandr. Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In: DICKINSON, Markus - HINRICHS, Erhard - PATEJUK, Agnieszka - PRZEPIÓRKOWSKI, Adam. Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). 1 vyd. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2015, s. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
PETKEVIČ, Vladimír - ROSEN, Alexandr - SKOUMALOVÁ, Hana. Analytic Morphology - Merging the Paradigmatic and Syntagmatic Perspective in a Treebank. In: PISKORSKI, Jakub - PIVOVAROVA, Lidia - ŠNAJDER, Jan - TANEV, Hristo - YANGARBER, Roman. The 5th Workshop onBalto-Slavic Natural Language Processing; Proceedings of the Workshop. 1 vyd. Shoumen, Bulgaria: neuveden, 2015, s. 9-16. ISBN 978-954-452-033-5.
HNÁTKOVÁ, Milena - KŘEN, Michal - PROCHÁZKA, Pavel. The SYN-series corpora of written Czech. In: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). 1 vyd. Reykjavík, Island: European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. 160-164. ISBN 978-2-9517408-8-4.
ŠEBESTA, Karel - BEDŘICHOVÁ, Zuzanna - HRDLIČKA, Milanet al.. CzeSL-SGT. software. 2014.
ŠEBESTA, Karel - BEDŘICHOVÁ, Zuzanna - ŠORMOVÁ, Kateřina. AKCES 5 (CzeSL-SGT) Release 2. software. 2014.
SKOUMALOVÁ, Hana. Důvěřuj textu, ale prověřuj. In: PETKEVIČ, Vladimír - ADAMOVIČOVÁ, Ana - CVRČEK, Václav. Radost z jazyků. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Studie z korpusové lingvistiky, 20, s. 321-328. ISBN 978-80-7422-361-7.
SKOUMALOVÁ, Hana - ROSEN, Alexandr - JELÍNEK, Tomáš. A grammar-licensed treebank of Czech. In: HENRICH, V. - HINRICHS, E. - DE KOK, D. - OSENOVA, P. - PRZEPIÓRKOWSKI, A.. Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen: Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
KŘEN, Michal - HNÁTKOVÁ, Milena - JELÍNEK, Tomáš. SYN2013PUB - korpus psané publicistiky. software. 2013.
ŠEBESTA, Karel - BEDŘICHOVÁ, Zuzanna - ŠORMOVÁ, Kateřina. AKCES 3. software. 2012.
ŠEBESTA, Karel - BEDŘICHOVÁ, Zuzanna - ŠORMOVÁ, Kateřina. CZESL-PLAIN. software. 2012.
JELÍNEK, Tomáš - PETKEVIČ, Vladimír - ROSEN, Alexandr. Czech Treebanking Unlimited. In: HAJIČ, Jan - DE SMEDT, Koenraad - TADIĆ, Marko. Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). 1 vyd. Istanbul: ELRA, 2012, s. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
ŠEBESTA, Karel - BEDŘICHOVÁ, Zuzanna - ŠORMOVÁ, Kateřina. AKCES 4. software. 2012.
SKOUMALOVÁ, Hana - ROSEN, Alexandr - JÄGER, Petr. Towards a treebank for all tastes. In: MOJMÍR, Dočekal - ZIKOVÁ, Markéta. Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. 1 vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s. 49-65. ISBN 978-3-631-63609-1.
ŠEBESTA, Karel - JELÍNKOVÁ, Blanka - LETAFKOVÁ, Jana. SKRIPT 2012. software. 2012.
SKOUMALOVÁ, Hana - JÄGER, Petr - ROSEN, Alexandr. Syntakticky anotovaný korpus českých textů. In: ČERMÁK, František. Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, neuveden, s. 143-153. ISBN 978-80-7422-116-3.
SKOUMALOVÁ, Hana. Porovnání úspěšnosti tagování korpusu. In: PETKEVIČ, Vladimír - ROSEN, Alexandr. Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, Studie z korpusové lingvistiky, 16, s. 199-207. ISBN 978-80-7422-116-3.
SKOUMALOVÁ, Hana - HNÁTKOVÁ, Milena - PETKEVIČ, Vladimír. Linguistic Annotation of Corpora in the Czech National Corpus. In: ZACHAROV, Viktor Pavlovič. Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2011“ (Proceedings of the International Conference „Corpus Linguistics – 2011“). 6 vyd. Sankt-Petěrburg: St.-Petersburg State University, Institute of Linguistic Studies, Russian State Herzen Pedagogical University, 2011, s. 15-20. ISBN 978-5-8465-0005-1.
KŘEN, Michal - BARTOŇ, Tomáš - HNÁTKOVÁ, Milena. SYN2009PUB - korpus psané publicistiky. software. 2010.
BARTOŇ, Tomáš - CVRČEK, Václav - HNÁTKOVÁ, Milena. Totalita - korpus totalitního jazyka. software. 2010.
SKOUMALOVÁ, Hana. Extrakce česko-litevského slovníku z korpusu. In: ČERMÁK, František - KOCEK, Jan. Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, Studie z korpusové lingvistiky, 12, s. 241-247. ISBN 978-80-7422-058-6.
ČERMÁK, František - ČERMÁK, Petr - ŠTICHAUER, Pavel. Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Studie z korpusové lingvistiky, 12. 292 s. ISBN 978-80-7422-058-6.
KŘEN, Michal - BARTOŇ, Tomáš - CVRČEK, Václav. SYN2010 - žánrově vyvážený korpus psané češtiny. software. 2010.
SKOUMALOVÁ, Hana. Extracting Dictionaries from Parallel Corpora. In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Vilnius: Vytautas Magnus University, 2008, ISBN 978-9955-704-53-9.
ČERMÁK, František - DOLEŽALOVÁ-SPOUSTOVÁ, Drahomíra - HLAVÁČOVÁ, Jaroslava. SYN2006PUB - korpus psané publicistiky. software. 2006.
ČERMÁK, František - DOLEŽALOVÁ-SPOUSTOVÁ, Drahomíra - HLAVÁČOVÁ, Jaroslava. SYN2005 - žánrově vyvážený korpus psané češtiny. software. 2005.
SKOUMALOVÁ, Hana. Multiverb expressions in Czech. audiovizuální tvorba. 2003.
SKOUMALOVÁ, Hana. Multiverb expressions in Czech. In: BEERMANN, Dorothee - HELLAN, Lars. Proceedings of the workshop on Multi-Verb constructions, Trondheim Summer School 2003. 1 vyd. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2003, s. 1-13.
SKOUMALOVÁ, Hana. Verb Frames Extracted from Dictionaries. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2002, (77), 19-62. ISSN 0032-6585.
SKOUMALOVÁ, Hana. Czech syntactic lexicon. Praha, 2001. dizertační práce. UK v Praze.
SKOUMALOVÁ, Hana. Bridge Dictionaries as Bridges Between Languages. In: Text Corpora and Multilingual Lexicography. 1 vyd. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001, Benjamins Current Topics, s. 83-91. ISBN 978-90-272-2238-1.
SKOUMALOVÁ, Hana. BRIDGE dictionaries. In: HEID, Ulrich - EVERT, Stefan - LEHMANN, Egbert - ROHRER, Christian. Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress, EURALEX 2000. 1 vyd. Stuttgart: Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung, Universität Stuttgart, 2000, s. 799-804. ISBN 3-00-006574-1.
BATEMAN, John - TEICH, Elke - KRUIJFF-KORBAYOVÁ, Ivana. Resources for multilingual text generation in three Slavic Languages. In: GAVRILIDOU, Maria - CARAYANNIS, George - MARKANTONATOU, Stella - PIPERIDIS, Stelios - STAINHAOUER, Gregory. Proceedings of Second International Conference on Language Reconsces and Evalution. 1 vyd. Atény: ELRA, 2000, s. 1763-1768.
KRUIJFF, Geert-Jan - TEICH, Elke - BATEMAN, John. A multilingual system for text generation in three slavic langueges. In: Proceedings of the 18th Conference on Computational Linfuistics (Coling 2000). 1 vyd. Saarbrücken: DFKI, 2000, s. 474-480. ISBN 1-55860-717-X.
SKOUMALOVÁ, Hana. Derived frames and the lexicon. In: HAJIČOVÁ, Eva. Issues of valency and meaning - Studies in honour of Jarmila Panevová. 1 vyd. Praha: Karolinum, 1998, s. 154-168. ISBN 80-7184-601-5.