Skript 2015 – korpus rodilých mluvčích češtiny 

Instrukce k přípravě korpusu

Přepis a anonymizace žákovských textů 

Oprava žákovských textů