ABSTRAKT

V tomto kursu si na českých příkladech ukážeme, jak lze popsat základy jazyka způsobem stručným a přitom výstižným, intuitivním a přitom formálně podloženým, teoreticky zajímavým a přitom ověřitelným na počítači. Gramatiku základů češtiny budeme vytvářet krok za krokem pomocí přesně definovaných symbolů a pojmů, vždy v návaznosti na potřebu najít řešení pro konkrétní jazykový jev.

Pozvolna tak pronikneme do světa syntaktických teorií a lingvistických formalismů. Pomohou nám k tomu formální prostředky lingvistické teorie HPSG (head-driven phrase structure grammar). Výsledkem bude gramatika, jejíž pravidla deklarativně (staticky) popisují formu, funkci i strukturu jazykových výrazů.

Uvidíme, že taková formální gramatika se blíží gramatice v tradičním ("knižním") pojetí, umožňuje však lingvistická pozorování přesněji formulovat a případné nepřesnosti či chyby v nich snadno a rychle odhalit. Navíc usnadňuje zobecňování provedených pozorování do abstraktních pravidel či principů. Další výhodou je možnost gramatiku testovat na počítači analýzou nebo generováním výrazů obsahujících popsané jevy, případně ji i využívat v počítačových aplikacích pracujících s přirozeným jazykem.

Zájemcům se doporučuje předchozí absolvování kursu obecné lingvistiky. Znalosti z oboru formální a teoretické lingvistiky nebo logiky mohou usnadnit porozumění některým pasážím, ale nejsou podmínkou.

Kurs pokračuje v letním semestru jako Deklarativní popis češtiny II.


PŘEDPOKLADY:

jde o doporučení, nikoli povinné předpoklady

OSNOVA:

  1. vrstvy jazykového popisu, jazyk jako souhrn (jazykových) jevů, popis jazyka jako popis interakce jazykových jevů
  2. formální prostředky popisu jazyka, gramatika jako soubor podmínek přípustnosti jazykových výrazů a pravidel jejich interpretace
  3. lingvistické kategorie jako hierarchie typů
  4. slovník a pravidla gramatiky
  5. základní struktura jednoduché české věty (popis jednoduchého slovosledu a valence)
  6. popis shody podmětu s přísudkem v jednoduché větě
  7. sémantická interpretace výrazů
  8. popis jednoduchého volného doplnění (příslovečné určení, shodný přívlastek)
  9. abstraktní popis valence, prostředky pro obecný popis valenčních rámců
  10. přidělování pádu

Alexandr Rosen
2011-08-30