Institute of Theoretical and Computational Linguistics

Faculty of Arts

Charles University


Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

Česky

Nabídka volitelných předmětů

(letní semestr 2016/2017)

Informace o kursech vyučovaných ÚFALem můžete získat i v univerzitním informačním systému na této adrese.

Výuka na MFF UK začíná 20.2.2016

Nezobrazuje-li se vám celý rozvrh, zkuste tento odkaz, anebo SIS.