Institute of Theoretical and Computational Linguistics

Faculty of Arts

Charles University


Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

Česky

Důležité informace a adresy týkající se hodnocení vědecké práce

Stále funguje tzv. kafemlejnek, ve kterém se melou vědecké výsledky podle podivuhodných kritérií a měřítek. Musíme se s tím naučit žít, takže tady je alespoň malý průvodce bludištěm.

Na této stránce najdete informace jednak týkající se RIVu a jednak týkající se databáze bibliografie OBD.

Některé užitečné informace jsou též na fakultní stránce Sběr publikačních výsledků.

Metodika hodnocení vědy od r. 2013 do r. 2015

Platí nová Metodika, ale je třeba sledovat stránku Hodnocení výzkumu a vývoje.

Druhy výsledků do RIVu (a do fakultní bibliografie)

Výsledky VaVaI, neboli RIV, je databáze, ve které je uchován celý náš vědecký odkaz. Protože se od něj odvíjí i financování naší Matky Živitelky, je třeba věnovat vkládání údajů mimořádnou péči. Zde naleznete soupis výsledků pro RIV (uplatní se i při hlášení o grantu), spolu s užitečnými odkazy na různé bibliografické databáze.
Jimp
článek v impaktovaném časopise. Od dob nedávno minulých se situace dramaticky změnila a svůj impakt faktor získaly i časopisy zabývající se humanitními vědami. Seznam časopisů lze nalézt na adrese ISI Web of Knowledge. Vybírám některé zajímavé časopisy ze sekce JCR Social Science Edition: Některé časopisy se nacházejí i v sekci JCR Science Edition, v kagegorii Computer Science, Interdisciplinary Applications: Seznam se ale mění, a tak je třeba vždy zkontrolovat, zdali je časopis stále na seznamu, má impakt faktor atd.
JSC
článek v databázi SCOPUS (přístup je možný z ústavních počítačů nebo přes Shibboleth nebo EZproxy - viz níže).
Jneimp
článek v časopise, který je uveden v databázi ERIH (přístup je možný z ústavních počítačů nebo přes Shibboleth nebo EZproxy - viz níže).
Jrec
článek v recenzovaném časopise uvedeném v seznamu Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2014 nebo Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik pro rok 2015. Nové verze seznamu jsou na této stránce.
B
odborná kniha.
C
kapitola v odborné knize.
D
článek ve sborníku z konference, která je na seznamu Web of Science (WoS).
P
patent se nás asi týkat nebude.
Z
poloprovoz, ověřená technologie, odrůda a plemeno se nás taky netýkají.
F
užitný a průmyslový vzor, též nic pro nás.
G
prototyp a funkční vzorek, též nic.
H
výsledky promítnuté do právních norem, směrnic, strategických dokumentů. Tak až se Václavovi podaří prosadit povinný elektronický výtisk, tak si to může vykázat.
N
certifikovaná metodika, léčebný nebo památkový postup, specializovaná mapa. Leda až na základě ORALu vyrobíme mapu isoglos nebo něco takového.
R
software. Všechny korpusy, které zveřejníme.
V
výzkumná zpráva obsahující utajované skutečnosti. Takže taky nic pro nás.

Bodové ohodnocení jednotlivých výsledků je uvedeno v Metodice, v Příloze 1 na str. 30.

Bodové ohodnocení je ovšem třeba hlídat i dodatečně. Některé konference se do databáze WoS dostanou se zpožděním a je třeba ohlídat, zda byl článek ve sborníku dodatečně obodován. V OBD hledejte v záznamu takovýhle řádek:

H13 ¤ FF ¤ RIV/00216208:11210/11:10104208 - 1.773 b. (BC)
(je mezi financováním a autokategorií). Pokud zjistíte, že něco má 0 bodů, přestože si myslíte, že nějaké body to dostat mělo, dejte vědět Hance.

Na stránkách RIVu na této adrese si můžete zjistit, jak k tomu hausnumeru došli.

Přístup do databází z FF

Do bibliografických databází se dostanete buď přímo (to ale jen jste-li u nějakého univerzitního počítače), nebo přes fakultní stránku Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, na kterou se dá doklikat z hlavní stránky FF: Knihovna → e-materiály → PEZ. Jste-li mimo univerzitní síť, svítí vám vlevo nahoře jasně červený čtvereček Nejste v síti UK.... Nad ním je odkaz Přihlášení (Shibboleth), který vás zavede na stránku univerzitního LDAPu a po přihlášení vás vrátí na stránku PEZ.

Chcete-li prohledávat databázi SCOPUS, zadejte do políčka Zadejte název databáze SCOPUS.

Chcete-li prohledávat WoS, zadejte Web of Science a pak si vyberte libovolnou databázi (všechno vede na jedno místo).

Chcete-li prohledávat ERIH, zadejte ERIH.

Ve všech případech musíte zvolit buď přímý přístup, jste-li na UK, nebo vzdálený přístup, jste-li přihlášeni přes Shibboleth.


Poslední úprava: 14. 01. 2015 16:27